English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
Adres strony WWW: http://www.home.umk.pl/~kpos/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=13
Drugi adres
strony WWW:
http://apcz.pl/czasopisma/index.php/PPOS
DOI: 10.12775/PPOS
ISSN: 2080-9506
Index Copernicus: 2014: NI ; 2015: 58,39
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Katedra Prawa Ochrony Środowiska
Symbol UKD: 349.6
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-2017/1
Abstrakty: 2011/1-2017/1
Pełne teksty: 2011/1-2017/1
Wskazówki dla autorów: http://www.home.umk.pl/~kpos/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=14
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-22
Dziedzina:prawo
ochrona środowiska
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »