English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Nauk Historycznych
Adres strony WWW: http://przeglad.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3685
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/pnh/index
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/463/
DOI: 10.18778/1644-857X
ISSN: [e]2450-7660 ; [p]1644-857X
Index Copernicus: 2012: 5,82 ; 2013: 4,86 ; 2014: 48,73 ; 2015: 58,6
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 2002
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Instytut Historii
Symbol UKD: 930
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2002/1/1-
Pełne teksty: 2009/8/2- [wybrane artykuły, od 2013/12/1- pełny dostęp]
Uwagi: Czasopismo indeksowane w bazie "Slavic Humanities Index".
Wskazówki dla autorów: http://przeglad.uni.lodz.pl/index.php/instrukcja-redakcyjna
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-28
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »