English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przedsiębiorczość - Edukacja
Adres strony WWW: http://www.p-e.up.krakow.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/474
ISSN: [e]2449-9048 ; [p]2083-3296
Index Copernicus: 2012: 4,85 ; 2013: 5,09 ; 2014: 72,70 ; 2015: 63,19
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków). Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej ; Wydawnictwo Nowa Era
Symbol UKD: 005.342 ; 37
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Wskazówki dla autorów: http://p-e.up.krakow.pl/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-22
Dziedzina:ekonomia
organizacja przedsiębiorstwa
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »