English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Progress in Health Sciences
Adres strony WWW: http://progress.umb.edu.pl/
ISSN: [e]2083-6260 ; [p]2083-1617
Index Copernicus: 2011: 5,24 ; 2012: 6,58 ; 2013: 7,35 ; 2014: 75,92 ; 2015: 65,02
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Medyczna (Białystok)
Symbol UKD: 61
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/1/1-
Abstrakty: 2011/1/1-
Pełne teksty: 2011/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://progress.umb.edu.pl/node/6
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-23
Dziedzina:medycyna
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »