English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pro Musica Sacra
Poprzednie tytuły: Studia: 2004
Studia Pro Musica Sacra: 2005-2010
Adres strony WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/promusicasacra
ISSN: [e]2391-6729 ; [p]2083-4039
Index Copernicus: 2013: 4,81 ; 2014: 25,87 ; 2015: 50,24
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków)
Symbol UKD: 783
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2004/1-
Pełne teksty: 2012/10-
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/promusicasacra/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-07-26
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »