English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Praktyka Teoretyczna
Adres strony WWW: http://www.praktykateoretyczna.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://www.repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/11226
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt
DOI: 10.14746/prt
ISSN: [e]2081-8130
Index Copernicus: 2012: 4,48 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pracownia Pytań Granicznych
Symbol UKD: 1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/dla-autorek/wytyczne-edytorskie/
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-28
Dziedzina:filozofia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »