English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
International Business and Global Economy
Poprzednie tytuły: Prace i Materiały. Ekonomika Handlu: 1992-1993
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego: 1994-2012
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Adres strony WWW: http://www.ibage.ug.edu.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/IBage/
DOI: 10.4467/23539496IB
ISSN: [e]2353-9496 ; [p]2300-6102
Index Copernicus: 2012: 4,55 ; 2013: 5,21 ; 2014: 75,52
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 1992-1993 ; 1997
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Instytut Handlu Zagranicznego
Symbol UKD: 339.5
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2005/20-2017/36
Abstrakty: 2008/25-2017/36
Pełne teksty: 2011/30-2017/36
Wskazówki dla autorów: http://ekonom.ug.edu.pl/web/pimihz/index.html?lang=pl&ao=informacje_dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-22
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
BazEkon
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »