English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Pogranicze. Studia Społeczne
Adres strony WWW: http://pogranicze.soc.uwb.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/269
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/378/
DOI: 10.15290/pss
ISSN: 1230-2392
Index Copernicus: 2012: 3,79 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 49,39
Punktacja MNiSZW: 2009c: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1992
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet (Białystok). Instytut Socjologii
Symbol UKD: 304
Częstotliwość: 3x/rok
Spisy treści: 1992/1-2018/34(3)
Abstrakty: 2007/13-2018/34(3)
Pełne teksty: 2007/13-2018/343)
Wskazówki dla autorów: http://pogranicze.soc.uwb.edu.pl/informacje-dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-27
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »