English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Orientalia Christiana Cracoviensia
Adres strony WWW: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/orientalia
DOI: 10.15633/ochc
ISSN: [e]2450-2936 ; [p]2081-1330
Index Copernicus: 2014: 63,98 ; 2015: 70,58
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków). Katedra Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu
Symbol UKD: 2(091)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-07-25
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »