English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Organon
Adres strony WWW: http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/organon-2/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/69/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/Organon/
ISSN: [e]2657-5337 ; [p]0078-6500
Punktacja MNiSZW: 2009a: 2 ; 2010a: 2 ; 2011: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 1964
Data online: 2002
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii Nauki PAN
Symbol UKD: 62 ; 001
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1964/1-
Pełne teksty: 1964/1-2015/47 [2010/42-2015/47 - wybrane artykuły]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-25
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »