English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
Adres strony WWW: http://www.ordinesmilitares.umk.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://kpbc.umk.pl/publication/55520
Trzeci adres
strony WWW:
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/OM
DOI: 10.12775/OM
ISSN: [e]2391-7512 ; [p]0867-2008
Index Copernicus: 2011: 4,40 ; 2012: 6,89 ; 2013: 6,92 ; 2014: 68,76 ; 2015: 91,73
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 1983
Data online: 1983
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Symbol UKD: 271(4) ; 282 ; 940
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1983/1-
Abstrakty: 1983/1-
Pełne teksty: 1983/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ordinesmilitares.umk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3&lang=pl
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-07-25
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »