English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Oeconomia Copernicana
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/OeC
Drugi adres
strony WWW:
http://oeconomia.pl/
DOI: 10.12775/OeC
ISSN: [e]2353-1827 ; [p]2083-1277
Index Copernicus: 2012: 6,34 ; 2013: 7,33 ; 2014: 92,99 ; 2015: 103,70
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział (Toruń)
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.oeconomia.copernicana.umk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=96
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-22
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
BazEkon
ABI/INFORM Complete
ABI/INFORM Global
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »