English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Notatki Płockie
Adres strony WWW: http://www.tnp.org.pl/notatki_plockie.html
Drugi adres
strony WWW:
http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/50/
ISSN: 0029-389X
Index Copernicus: 2012: 5,08 ; 2013: 4,81 ; 2014: 46,42 ; 2015: 43,73
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1956
Data online: 1956
Wydawca/Instytucja sprawcza: Towarzystwo Naukowe Płockie. Komisja Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka
Symbol UKD: 008(438) ; 338(438) ; 943.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1956/1/1-
Pełne teksty: 1956/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-27
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »