English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
Poprzednie tytuły: Prace Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej: 1981-1991
Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW: 1992-2000
Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW: 2003-2011
Adres strony WWW: http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/publikacje/czasopismo__normy__dewiacje_i_kontrola_spoleczna_
ISSN: 2299-7725
Index Copernicus: 2011: 4,13
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1981
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Symbol UKD: 375-058.3 ; 351.9 ; 316.75
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/10-2017/17-18
Abstrakty: 2009/10-2017/17-18
Pełne teksty: 2009/10-2017/17-18
Wskazówki dla autorów: http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/publikacje/czasopismo__normy__dewiacje_i_kontrola_spoleczna_/informacje_dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-27
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
CEEOL - Central and Eastern European Online Library2
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »