English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Nauki o Finansach
Poprzednie tytuły: Finanse, Bankowość, Rachunkowość: 2004-2008
Adres strony WWW: http://finanse.ue.wroc.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dbc.wroc.pl/publication/18063
DOI: 10.15611/nof
ISSN: [e]2449-9811 ; [p]2080-5993
Index Copernicus: 2014: 73,73 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 8 ; 2013: 9 ; 2014: 9 ; 2015: 14 ; 2016: 14 ; 2017s: 14
Data początkowa: 2004
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław)
Symbol UKD: 336 ; 657
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-2018/1
Abstrakty: 2012/1-2018/1
Pełne teksty: 2012/1-2018/1
Wskazówki dla autorów: http://finanse.ue.wroc.pl/?page_id=39
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-24
Dziedzina:finanse
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »