English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Myśl Ludowa
Adres strony WWW: http://mhprl.pl/mysl-ludowa/
ISSN: 2080-0029
Index Copernicus: 2014: 37,26 ; 2015: 42,80
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
Symbol UKD: 008:398 ; 001:398
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-27
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »