English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
Poprzednie tytuły: Miscellanea Anthropologica et Sociologica: 1992-2006
Miscellanea Sociologica et Philosophica
Adres strony WWW: http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/60/
ISSN: [e]2354-0389 ; [p]2084-2937
Index Copernicus: 2012: 5,27 ; 2013: 7,74 ; 2014: 83,56 ; 2015: 84,59
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 20
Data początkowa: 1992
Data online: 1992
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Zakład Historii Myśli Społecznej
Symbol UKD: 316 ; 572
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 1992/1-
Pełne teksty: 2008/9-
Wskazówki dla autorów: http://maes-online.com/page.php?IDpage=100451&p=4
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-26
Dziedzina:socjologia
Indeksowane w:BazHum
BazHum2
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »