English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Międzynarodowe Prawo Humanitarne
Adres strony WWW: http://www.amw1.iq.pl/title,Miedzynarodowe_Prawo_Humanitarne,pid,994.html
Drugi adres
strony WWW:
http://www.2018.pomorskie.pl/d-Mi%C4%99dzynarodowe_Prawo_Humanitarne_(czasopismo).Html
ISSN: 2081-5182
Index Copernicus: 2012: 3,20 ; 2013: 4,00 ; 2014: 21,04 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia). Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Symbol UKD: 341::172.1
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-2015/6
Abstrakty: 2010/1-2015/6
Pełne teksty: 2010/1-2015/6
Wskazówki dla autorów: http://www.amw.gdynia.pl/title,Publikacje_wydzialu,pid,994,event,article.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-22
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »