English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną
Poprzednie tytuły: Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny
Adres strony WWW: https://medycynanowozytna.locloud.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/121/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/
DOI: 10.4467/12311960MN
ISSN: [e]2657-506X ; [p]1231-1960
Index Copernicus: 2012: 3,24 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 42,05
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 4 ; 2015a: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1992
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Historii Nauki PAN
Symbol UKD: 61(091)
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2011/17/1 ; 2014/20/1-
Abstrakty: 2011/17/1 ; 2014/20/1-
Pełne teksty: 2011/17/1 ; 2014/20/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-24
Dziedzina:medycyna
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »