English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Media i Społeczeństwo
Adres strony WWW: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/29/
ISSN: [e]2545-2568 ; [p]2083-5701
Index Copernicus: 2012: 5,57 ; 2013: 5,81 ; 2014: 46,27 ; 2015: 58,81
Punktacja MNiSZW: 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Techniczno-Humanistyczna (Bielsko-Biała)
Symbol UKD: 81'22 ; 316.77
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/informacje_dla_autorow.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-21
Dziedzina:socjologia
dziennikarstwo i media
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »