English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Kultura - Media - Teologia
Adres strony WWW: http://www.kmt.uksw.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/158/
DOI: 10.21697/kmt
ISSN: [e]2081-8971
Index Copernicus: 2012: 3,85 ; 2013: 5,78 ; 2014: 54,19 ; 2015: 54,35
Punktacja MNiSZW: 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Teologiczny
Symbol UKD: 2 ; 008 ; 559.3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1-
Abstrakty: 2010/1-
Pełne teksty: 2010/1-2017/30
Wskazówki dla autorów: http://www.kmt.uksw.edu.pl/dla-autorow-tekst
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-26
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »