English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.wuj.pl/page,art,artid,254.html
DOI: 10.4467/20844131KS
ISSN: [e]2084-4131 ; [p]2084-4115
Index Copernicus: 2012: 6,10 ; 2013: 2,00 ; 2014: 88,21 ; 2015: 78,50
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 13 ; 2016: 13 ; 2017s: 13
Data początkowa: 2004 ; 2008
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Symbol UKD: 340.12:321.01
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2004/1-2017/10/4
Pełne teksty: 2008/2-2017/10/4 [2015/8/1-2017/10/4 dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/menu/122/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-21
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »