English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Konteksty Kultury
Adres strony WWW: http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/
DOI: 10.4467/23531991KK
ISSN: [e]2353-1991 ; [p]2083-7658
Index Copernicus: 2012: 3,49 ; 2013: NI ; 2014: 66,12 ; 2015: 81,28
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2005
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Kolegium Nauczycielskie (Bielsko Biała)
Symbol UKD: 316.7 ; 821 ; 37 ; 159.9 ; 008
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2011/7-
Abstrakty: 2011/7-
Pełne teksty: 2011/7-
Wskazówki dla autorów: http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/menu/306/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-25
Dziedzina:kulturoznawstwo
literaturoznawstwo
Indeksowane w:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »