English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Journal of Education, Health and Sport
Poprzednie tytuły: Journal of Health Sciences: 2011-2014
Adres strony WWW: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs
DOI: 10.5281/zenodo
ISSN: [e]2391-8306
Index Copernicus: 2011: 5,48 ; 2012: 6,41 ; 2013: 7,32 ; 2014: 89,51 ; 2015: 93,34
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2011
Data online: 2015
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz). Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Symbol UKD: 61 ; 614
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2015/5/1-
Abstrakty: 2015/5/1-
Pełne teksty: 2015/5/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-07-23
Dziedzina:pedagogika
kultura fizyczna i sport
zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
Indeksowane w:BazHum
PSJD - Polish Scientific Journal Database
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
DOAJ - Directory of Open Access Journals
DOAJ - Directory of Open Access Journals2
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »