English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Poprzednie tytuły: Aparatura Chemiczna: 1962-1969
Chemical Engineering and Equipment
Adres strony WWW: http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/
ISSN: 0368-0827
Index Copernicus: 2011: 5,38 ; 2012: 4,75 ; 2013: 5,42 ; 2014: 59,84 ; 2015: 64,15
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1962
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Symbol UKD: 66
Częstotliwość: dwumiesięcznik
Spisy treści: 2010/1/1-
Abstrakty: 2010/1/1-
Pełne teksty: 2010/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/wskazowki-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-20
Dziedzina:chemia
inżynieria
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »