English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
International Journal of Emerging and Transition Economies
Poprzednie tytuły: IJETE International Journal of Emerging and Transition Economies
Adres strony WWW: http://ekonom.ug.edu.pl/web/IJETE/index.html?lang=en&ao=home_page
Drugi adres
strony WWW:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/deuijete/
ISSN: 1308-2701
Punktacja MNiSZW: 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Gdański. Instytut Handlu Zagranicznego
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2008/1/1-2012/5/1-2
Wskazówki dla autorów: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=207
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-08-22
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »