English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Interdisciplinary Studies in Musicology
Adres strony WWW: http://muzykologia.amu.edu.pl/?page_id=3502
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/948
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ism
DOI: 10.14746/ism
ISSN: 1734-2406
Index Copernicus: 2012: 5,52 ; 2013: 5,02 ; 2014: 46,60 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1993
Data online: 1993
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Katedra Muzykologii ; Poznańskie Towarzysztwo Przyjaciół Nauk
Symbol UKD: 78.072
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1993/1-2017/17
Abstrakty: 2009/8-2013/13
Pełne teksty: 2009/8-2013/13
Wskazówki dla autorów: http://muzykologia.amu.edu.pl/?page_id=4006
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-07-23
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »