English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
InterAlia
Adres strony WWW: http://www.interalia.org.pl/
ISSN: 1689-6637
Index Copernicus: 2012: 4,05 ; 2013: 5,66 ; 2014: 66,43 ; 2015: 55,26
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 7 ; 2014: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: InterAlia
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2006/1-
Abstrakty: 2006/1-
Pełne teksty: 2006/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.interalia.org.pl/pl/artykuly/wskazowki_dla_autorek_autorow.htm
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-20
Dziedzina:kulturoznawstwo
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »