English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Information Systems in Management
Poprzednie tytuły: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu
Adres strony WWW: http://ism.wzim.sggw.pl/
DOI: 10.22630/ISIM
ISSN: [e]2544-1728 ; [p]2084-5537
Index Copernicus: 2012: 4,50 ; 2013: 5,19 ; 2014: 56,71 ; 2015: 65,36
Punktacja MNiSZW: 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa)
Symbol UKD: 005:004
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Uwagi: Przed 2012 rokiem ukazywała się jako seria wydawnicza rejestrowana w drukach zwartych.
Wskazówki dla autorów: http://ism.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/Wymogi_Edyt.doc
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-22
Dziedzina:informatyka
organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:BazTech
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »