English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Hematologia
Adres strony WWW: http://www.hematologia.viamedica.pl/
DOI: 10.5603/Hem
ISSN: [e]2081-3287 ; [p]2081-0768
Index Copernicus: 2010: 4,08 ; 2011: 4,15 ; 2012: 3,13 ; 2013: 3,85 ; 2014: 69,93 ; 2015: 72,50
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Symbol UKD: 616.15
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1/1-
Abstrakty: 2010/1/1-
Pełne teksty: 2010/1/1- [od 2018/9/1- dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://czasopisma.viamedica.pl/hem/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-20
Dziedzina:medycyna
choroby układu krążenia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
Scopus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »