English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Gastroenterologia Kliniczna. Postępy i Standardy
Adres strony WWW: http://www.gastroenterologia.viamedica.pl/
ISSN: [e]2081-5115 ; [p]2081-1020
Index Copernicus: 2010: 3,03 ; 2011: 2,97 ; 2012: 3,03 ; 2013: 2,49 ; 2014: 63,52 ; 2015: 66,69
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Via Medica
Symbol UKD: 616.33/.34
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1/1-
Abstrakty: 2009/1/1-
Pełne teksty: 2009/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-01-20
Dziedzina:medycyna
choroby układu trawienia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »