English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Folia Praehistorica Posnaniensia
Adres strony WWW: http://archeo.amu.edu.pl/fpp/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/27
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp
DOI: 10.14746/fpp
ISSN: [e]2450-5846 ; [p]0239-8524
Index Copernicus: 2012: 5,91 ; 2013: 5,58 ; 2014: 58,50 ; 2015: 78,77
Punktacja MNiSZW: 2008: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 10 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: NAT
Data początkowa: 1984
Data online: 1984
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Prahistorii
Symbol UKD: 943.801
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1984/1-
Abstrakty: 2003/10-11-
Pełne teksty: 2003/10-11-
Wskazówki dla autorów: http://archeo.amu.edu.pl/fpp/zlozenie_manuskryptu.htm
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-24
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities2
IC Journals Master List
Anthropological Index Online
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »