English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Finanse
Adres strony WWW: http://www.knfpan.pan.pl/index.php/czasopismo-qfinanseq
Drugi adres
strony WWW:
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/100253
ISSN: 1899-4822
Index Copernicus: 2012: 3,72 ; 2013: 4,05 ; 2014: 49,98 ; 2015: 53,56
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Nauk o Finansach PAN
Symbol UKD: 336
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2010/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.knfpan.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=73:informacje-dla-autorow-artykuow&catid=32&Itemid=46
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-19
Dziedzina:finanse
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »