English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Filozofia Chrześcijańska
Adres strony WWW: http://www.filozofiachrzescijanska.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/6631
Trzeci adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/fc
DOI: 10.14746/fc
ISSN: [e]2450-0399 ; [p]1734-4530
Index Copernicus: 2014: 39,55 ; 2015: 52,65
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2004
Data online: 2004
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Teologiczny
Symbol UKD: 141
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2004/1-
Abstrakty: 2009/6-
Pełne teksty: 2009/6-
Wskazówki dla autorów: http://filozofiachrzescijanska.amu.edu.pl/strona-dla-autorow,706040
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-24
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
filozofia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »