English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Fasciculi Archaeologiae Historicae
Adres strony WWW: http://iaepan.vot.pl/czasopisma/index.php/fah
Drugi adres
strony WWW:
http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/fasciculi-archaeologiae-historicae/o-czasopismie
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.iaepan.edu.pl/czasopisma/fah.html
Czwarty adres
strony WWW:
http://rcin.org.pl/publication/33067
DOI: 10.23858/FAH
ISSN: 0860-0007
Index Copernicus: 2014: 38,75 ; 2015: 66,15
Punktacja MNiSZW: 2007: 2 ; 2009a: 2 ; 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1986
Data online: 1986
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Symbol UKD: 902/904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1986/1-
Abstrakty: 1986/1-
Pełne teksty: 1986/1- [wybrane artykuły w wplnym dostępie] od 2016/19- pełny dostęp
Wskazówki dla autorów: http://iaepan.vot.pl/wydawnictwo/czasopisma/fasciculi-archaeologiae-historicae/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-24
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »