English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EO
ISSN: 2081-8742
Index Copernicus: 2012: 6,08 ; 2013: 6,38 ; 2014: 57,63 ; 2015: 71,99
Punktacja MNiSZW: 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 008(4-11) ; 39(4-11) ; 33(4-11) ; 32(4-11)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-2017/8
Abstrakty: 2010/2-2017/8
Pełne teksty: 2010/2-2017/8
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-24
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »