English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Euro-Facta
Adres strony WWW: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=86
ISSN: 2080-7317
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4
Data początkowa: 2008
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Europeistyki
Symbol UKD: 339.923(4-67):327.39(4-67):061.1(4-67)
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2008/1-2010/2
Abstrakty: 2008/1-2010/2
Pełne teksty: 2008/1-2010/2 [dostęp płatny]
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-24
Dziedzina:socjologia
nauki polityczne
stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »