English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Etudes et Travaux
Adres strony WWW: http://etudesettravaux.iksiopan.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-6656b779-3621-4d2f-addb-683832a4000e
Trzeci adres
strony WWW:
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/ET
DOI: 10.12775/EtudTrav
ISSN: [e]2449-9579 ; [p]2084-6762
Index Copernicus: 2012: 6,90 ; 2013: 5,65 ; 2014: 68,41 ; 2015: 60,66
Punktacja MNiSZW: 2008: 6 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1966
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
Symbol UKD: 930.26
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2014/27-
Abstrakty: 2014/27-
Pełne teksty: 2014/27-
Wskazówki dla autorów: http://etudesettravaux.iksiopan.pl/index.php/pl/dla-autorow-pl/wytyczne-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-24
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
Scopus
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »