English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Environmental Biotechnology
Adres strony WWW: http://www.environmentalbiotechnology.pl/
DOI: 10.14799/ebms
ISSN: [e]2391-6095 ; [p]1734-4964
Index Copernicus: 2011: 4,74 ; 2012: 5,65 ; 2013: 5,54 ; 2014: 70,80 ; 2015: 73,36
Punktacja MNiSZW: 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
Symbol UKD: 60
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2005/1-
Pełne teksty: 2005/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.environmentalbiotechnology.pl/eb_dzialy/eb_2011_7_1_instructions.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-21
Dziedzina:biotechnologia
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »