English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ekonomia XXI Wieku
Poprzednie tytuły: Gospodarka a Środowisko: 2003-2008
Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze: 2008
Ekonomia: 2009-2013
Adres strony WWW: http://ekonomia.ue.wroc.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://www.dbc.wroc.pl/publication/19802
DOI: 10.15611/e21
ISSN: [e]2449-9757 ; [p]2353-8929
Index Copernicus: 2012: 7,54 ; 2013: 5,18 ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2012: 5 ; 2012a: 8 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 2003
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław)
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-2017/4
Abstrakty: 2012/1-2017/4
Pełne teksty: 2012/1-2017/4
Uwagi: Tytuł powstał z połączenia : "Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze" oraz "Gospodarka a Środowisko".
Wskazówki dla autorów: http://ekonomia.ue.wroc.pl/?page_id=224
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-21
Dziedzina:ekonomia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
CEEOL - Central and Eastern European Online Library2
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
PBN - Polska Bibliografia Naukowa2
« Powrót do wyszukiwania »