English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
Adres strony WWW: http://drohiczyntn.pl/index.php/drohiczynski-przeglad-naukowy.html
ISSN: [e]2080-7538 ; [p]2080-587X
Index Copernicus: 2012: 3,74 ; 2013: 3,48 ; 2014: 47,79 ; 2015: 49,11
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-24
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »