English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
Adres strony WWW: http://www.doctrina.ins.uph.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/38
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/556/
ISSN: 1730-0274
Index Copernicus: 2013: 4,34 ; 2014: 55,29 ; 2015: 69,13
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9
Data początkowa: 2004
Data online: 2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce)
Symbol UKD: 009
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2008/5-2016/13
Abstrakty: 2008/5-2016/13
Pełne teksty: 2008/5-2016/13
Wskazówki dla autorów: http://www.doctrina.ins.uph.edu.pl/index.php?content=dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-08-21
Dziedzina:nauki polityczne
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »