English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Colloquium
Poprzednie tytuły: Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
Adres strony WWW: http://www.colloquium.elsite.eu/
Drugi adres
strony WWW:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.2f739ef5-e363-3645-ac62-b5b23808d648
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/147/
ISSN: 2081-3813
Index Copernicus: 2012: 5,28 ; 2013: 5,71 ; 2014: 49,76 ; 2015: 60,61
Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2009
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia). Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Symbol UKD: 001 ; 3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-2019/2
Wskazówki dla autorów: http://www.colloquium.elsite.eu/index.php/wskazowki-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-23
Dziedzina:psychologia
historia i archiwistyka
filozofia
nauki polityczne
filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »