English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Challenges of Modern Technology
Adres strony WWW: http://journal.young-scientists.eu/
Drugi adres
strony WWW:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-98fb6e72-5349-4b8a-8dae-eb772190a910
ISSN: [e]2353-4419 ; [p]2082-2863
Index Copernicus: 2011: 3,70 ; 2012: 5,73 ; 2013: 6,26 ; 2014: 79,49 ; 2015: 75,68
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2010
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
Symbol UKD: 62 ; 5
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2010/1/1-2018/9/1
Abstrakty: 2010/1/1-2018/9/1
Pełne teksty: 2010/1/1-2018/9/1
Wskazówki dla autorów: http://nas.isep.pw.edu.pl/kok/journal/index.php/for-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-23
Dziedzina:architektura
biotechnologia
Indeksowane w:BazTech
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »