English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja
Adres strony WWW: http://www.wydawnictwoarchiwalna.horyzont.eu/podstrony/publikacje.html
ISSN: 2082-9884
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2017s: 2
Data początkowa: 2010-2012
Data online: 2010-2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Symbol UKD: 338.48 ; 796.035
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2010/1-2012/3
Abstrakty: 2010/1-2012/3
Pełne teksty: 2010/1-2012/3
Wskazówki dla autorów: http://www.wydawnictwo.horyzont.eu/publikacje/wskazowki/TiR.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-18
Dziedzina:turystyka
geografia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »