English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Baltic-Pontic Studies
Adres strony WWW: http://archeo.amu.edu.pl/bps/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/3816
Trzeci adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/bps/bps-overview.xml
ISSN: 1231-0344
Index Copernicus: 2012: 4,54 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010a: 15 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 2019: 40
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1993
Data online: 1993
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Prahistorii
Symbol UKD: 940
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 1993/1-2018/23(2)
Pełne teksty: 1993/1-2018/23(2)
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-23
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »