English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Aspekty Muzyki
Adres strony WWW: http://aspektymuzyki.amuz.gda.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/511/
ISSN: 2082-6044
Index Copernicus: 2013: 4,50 ; 2014: 23,63 ; 2015: 40,39 ; 2016: 66,21 ; 2017: 72,32
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3 ; 2019: 20
Data początkowa: 2011
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (Gdańsk). Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Symbol UKD: 78
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2011/1-
Abstrakty: 2011/1-
Pełne teksty: 2011/1-
Wskazówki dla autorów: http://aspektymuzyki.amuz.gda.pl/dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-07-20
Dziedzina:muzyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »