English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archiwa - Kancelarie - Zbiory
Adres strony WWW: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AKZ
Drugi adres
strony WWW:
http://www.home.umk.pl/~akz/
DOI: 10.12775/AKZ
ISSN: 1895-9075
Index Copernicus: 2012: 4,76 ; 2013: 4,84 ; 2014: 50,59 ; 2015: 76,39
Punktacja MNiSZW: 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10
Data początkowa: 2005
Data online: 2005
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
Symbol UKD: 930.25(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2005/1-
Abstrakty: 2005/1-
Pełne teksty: 2010/3-
Wskazówki dla autorów: http://www.home.umk.pl/~akz/wskazowki.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-01-22
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »