English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Annales Neophilologiarum
Poprzednie tytuły: Slavica Stetinensia: 1992-2002
Adres strony WWW: https://wnus.edu.pl/an/pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.us.szc.pl/main.php/annales?xml=load_page&st=21804
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/672/
DOI: 10.18276/an
ISSN: [e]2353-2823 ; [p]1734-4557
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1992
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 008 ; 81 ; 82
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/3-2016/10
Pełne teksty: 2009/3-2016/10
Uwagi: https://wnus.edu.pl/an/pl/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-01-17
Dziedzina:kulturoznawstwo
filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »