English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Analecta Archaeologica Ressoviensia
Adres strony WWW: http://www.archeologia.univ.rzeszow.pl/?page_id=332
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/212
DOI: 10.15584/anarres
ISSN: 2084-4409
Index Copernicus: 2012: 7,02 ; 2013: 5,92 ; 2014: 55,10 ; 2015: 63,82
Punktacja MNiSZW: 2012: 3 ; 2012a: 3 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8 ; 2019: 20
Data początkowa: 2006
Data online: 2006
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Archeologii
Symbol UKD: 902/904
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2006/1-2017/12
Pełne teksty: 2006/1-2017/12
Wskazówki dla autorów: http://www.archeologia.univ.rzeszow.pl/?page_id=867
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-01-22
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »